Menu

Szakmai önéletrajz

Név: Keresztes Áron
Születési hely és idő: Budapest, 1942. május 29.

Végzettség: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, növényanatómus 1966/67, ELTE TTK, Budapest

Nyelvismeret:

 • angol (előadói szinten, 1972-ben középfokú állami nyelvvizsga)
 • német (szakszöveg olvasása)

Tudományos minősítések, címek:
 • 1970 doctor universitatis (ELTE)
 • 1977 a biológiai tudomány kandidátusa (MTA TMB)
 • 2000 habilitáció (ELTE)

Munkahely: ELTE Növényszervezettani Tanszék, ahol
 • 1966-tól gyakornok,
 • 1967-től tanársegéd,
 • 1972-től adjunktus,
 • 1979-től docens

Oktatott tantárgyak:
      alapképzésben:
 • Sejtbiológia előadás, Cell Biology (lectures),
 • Pharmaceutical Botany (lectures),
 • Növényszervezettani gyakorlatok
      szakirányú képzésben:
 • Ultrastruktúra-kutatás és citokémia
      PhD képzésben:
 • Növényi sejtfunkciók ultrastrukturális alapjai

Tudományos kutatási területek:
 • mutánsok felhasználása a fotoszintetikus membrán partikulumainak funkcionális azonosításában,
 • a plasztisz-fejlődés szabályozó tényezői,
 • kis-dózisú stresszorok stimuláló és rejuvenáló hatása növényekben

Alkalmazott kutatások :
 • gomba- és gyümölcstárolási eljárások, valamint hozamnövelő kezelések értékelése

Együttműködő partnerek:
 • ELTE Genetikai Tanszék és Növényélettani Tanszék,
 • Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem,
 • Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet,
 • Zágrábi Rudjer Boskovic Intézet,
 • Jénai Egyetem munkatársai

Fontosabb tanulmányutak:
 • Nemzetközi Elektronmikroszkópos Iskola (Oeiras, Portugália, 1973),
 • Nottinghami Egyetem (1974),
 • Zágrábi Egyetem (1975),
 • Urbanai Egyetem (Illinois, USA, 1979)

Részvétel a nemzetközi tudományos életben:
 • szemináriumok tartása a Stockholmi, Barcelonai, Portói, Bécsi, Zágrábi és Jénai Egyetemen,
 • szekció-szervezői és -elnöki felkérések (EUREM 1984 Budapest, Scanning Microscopy - Food Structure 1990 Washington D.C és 1992 Chicago, Multinational Congress on Electron Microscopy 1997 Portoroz)
 • felkérések folyóiratok szerkesztőbizottsági tagságára: Food Microstructure (1989), Acta Botanica Croatica (1998)

Tudományos közlemények száma: 136, ebből referált folyóiratban megjelent cikk: 35 (kumulatív impakt faktor: 42,744) előadáskivonat referált folyóiratban: 12 (kumulatív impakt faktor: 12,089), könyv- és jegyzet-fejezet: 5

Tudományos és oktatói munka elismertsége: MTA kutatási jutalom (1973), Kiváló Munkáért érdemérem (1981), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997)

Tagság tudományos társaságokban: Magyar Biológiai Társaság, Magyar Növényélettani Társaság, Magyar Mikroszkópos Társaság, FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology), EMS (European Microscopy Society).


Budapest, 2008. IX.1.

Dr. Keresztes Áron